Zoonimia del Navia-Eo

Pra ter todos xuntos os nomes dos animales dos que se falóu na categoría de Bichos y papóis, bríndanse dúas listas. Asina pódense buscar tanto polas denominacióis populares en galego-asturiano como pol nome científico.

Incluímos toda a información que se veu dando en cada entrada, tanto de publicacióis como inédita, ademáis dos datos qu’os lectores y lectoras foron apurrindo nos comentarios ou na páxina en Facebook.

Como xa se ten dito, as identificacióis sempre poden ter un marxe d’error y namáis se tuveron en conta os datos con dalgúa seguranza. As informacióis que tán pouco claras ou sin contrastar abondo, nun s’incluíron nas listas.

A localización xeográfica dos datos nas listas simplificóuse muito. Pra saber de qué lugar en concreto é cada nome hai que mirar na entrada correspondente a esa especie nel blog, porque namáis se pon na lista el nome da parroquia seguido d’úa abreviatura del conceyo (condo os datos son de dúas ou máis parroquias del conceyo, poinse separadas por comas). Condo el nome del conceyo vai solo y sin abreviar é porque el dato (bibliográfico cuase sempre) nun ten localización xeográfica concreta. Condo se trata de datos del vocabulario de Bernardo Acevedo Huelves y Marcelino Fernández Fernández publicao en 1932 y nun citan un conceyo ou lugar concreto, ponse sin máis Acevedo y Fernández.

Se daquén ta interesao en apurrir dalgún dato, pódese escribir un comentario na entrada del blog correspondente a esa especie.

LISTA ORDENADA POL NOME POPULAR

adelía: Sitotroga cerealella [A Veiga]

adeliya: Sitotroga cerealella [Presno (Castr.)]

andarín: Coccinella septempunctata [Folgueiras (Cu.)]

ángel: Rhangonycha fulva [Serantes (Tap.)]

angelín: Coccinella septempunctata [Folgueiras (Cu.)], Rhangonycha fulva [Barres (Castr.); A Roda (Tap.)]

angelito: Rhangonycha fulva [Valdepares (ElFr.)]

apegón: Actinia equina [A Caridá, Valdepares (El Fr.); Cartavio, Mouguías (Cu.)]

arín: Coccinella septempunctata [Mouguías (Cu.)]

ariza: Paracentrotus lividus [Cartavio (Cu.)]

arizo: Paracentrotus lividus [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.); As Figueiras (Castr.); Cartavio, Mouguías (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.), El Franco; Andés, Navia (Nav.); Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)]

arizo d’altura: Sphaerechinus granularis [Tapia (Tap.)]

arzolín: Coccinella septempunctata [Tormaleo (Ib.)]

avelía: Lepidoptera [A Veiga; Piñeira (Castr.); Miudes, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)], Sitotroga cerealella [A Veiga; Valdepares (ElFr.)].

avelía del meiz: Sitotroga cerealella [Tapia (Tap.]

barba marella [fem.]: Erithacus rubecula [Miudes (ElFr.)]

barbía marella [fem.]: Erithacus rubecula [Miudes (ElFr.)]

barbías marellas [masc.]: Erithacus rubecula [Miudes (ElFr.)]

barquín: Gerris lacustris [Penafonte (Gr.); Pezós (Sam.)]

bichachá: Saxicola rubicola [Siares (Castr.); A Veiga]

bichacho: Saxicola rubicola [Tapia (Tap.)]

binocra: Lumbricus terrestris [As Figueiras (Castr.)]

bruxa: Lepidoptera [Balmonte, Piñeira (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)]

cabra: Gerris lacustris [Tapia (Tap.)]

cabra llolla: Lucanus cervus [Valdepares (ElFr.)]

cabrallolla: Lucanus cervus [A Roda (Tap)]

cabrallouria: Lucanus cervus [Arbón (Vill.)]

cabralola: Gerris lacustris [Tapia (Tap.)]

cabraloura: Lucanus cervus [Serantes (Tap.)]

caco: Helicoidea [Mouguías (Cu.)]

cangrexa: Carcinus maenas [Cartavio (Cu.)], Pachygrapsus marmoratus [A Caridá, Valdepares (ElFr.)].

cangrexo: Carcinus maenas [Acevedo y Fernández; As Figueiras (Castr.); A Caridá, Valdepares (ElFr.)], Pachygrapsus marmoratus [Cartavio, Mouguías (Cu.); Andés, Navia (Nav.); Serantes, Tapia (Tap.)].

cangrexo del molín: Pachygrapsus marmoratus [As Figueiras (Castr.)]

cangrexo molieiro: Pachygrapsus marmoratus [As Figueiras (Castr.)]

caracol: Helicoidea [A Veiga; Berducedo (Ay.); Bual (Bu.); Balmonte (Castr.); Eilao, Eirías (Ei.); Villalmarzo (ElFr.); Grandas (Gr.); Cecos, Santolín, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.)]

carrachín de Dios: Coccinella septempunctata [Santa Colomba (Ay.)]

carracho: Actinia equina [A Caridá, Valdepares (El Fr.)]

carrexo: Actinia equina [Valdepares (El Fr.)]

carricín: Troglodytes troglodytes [Eilao (Ei.)]

carriza: Troglodytes troglodytes [Llago, Santa Colomba (Ay.); Doiras, Sarandías (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); Eirías (Ei.); A Braña, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Talarén (Nav.); Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)]

carrizo: Troglodytes troglodytes [Acevedo y Fernández; Abres, Meredo, Piantón (AVei.), A Veiga; Llobredo (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte, Barres, Piñeira, Presno, San Xuan, Siares (Castr.); Cartavio, Mouguías (Cu.); Eilao (Ei.); A Braña, Arancedo, Llobredo, Miudes (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Santolín, Seroiro, Tormaleo (Ib.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Tapia (Tap.); Bres (Tar.); San Cristobo, Vilanova, Xestoso (Vil.)]

cascarín: Balanomorpha [As Figueiras, Castripol (Castr.); Mouguías (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.); Tapia (Tap.)]

cascarón: Balanomorpha [A Caridá, Valdepares (ElFr.); Tapia (Tap.)], Mytilus spp. [Mouguías (Cu.); A Caridá (ElFr.)].

chacheiro: Saxicola rubicola [A Veiga (AVei.)]

charcha: Saxicola rubicola [Vilanova (Vil.)]

charchar: Saxicola rubicola [Balmonte, Piñeira, San Xuan (Castr.); Trelles (Cu.); Santolín (Ib.); Anlleo, Navia (Nav.); A Roda, Serantes (Tap.); San Cristobo (Vil.)]

charcharín: Saxicola rubicola [Cartavio (Cu.)]

charchás: Saxicola rubicola [Rozadas (Bu.), Bual]

charcho: Saxicola rubicola [Santalla (Sant.)]

chaschás: Saxicola rubicola [Abres (AVei.)]

cheirón: Rhangonycha fulva [Cartavio (Cu.)]

chirchar: Saxicola rubicola [Barres (Castr.); A Braña (ElFr.)]

chumbiaperico: Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo [Mouguías (Cu.)]

chupón: Actinia equina [As Figueiras (Castr.)]

cocha brava: Armadillidium vulgare [Serantes (Tap.)]

cochía: Armadillidium vulgare [A Roda, Serantes (Tap.)]

cochín: Armadillidium vulgare [Balmonte (Castr.); Mouguías (Cu.); A Caridá (ElFr.); Penafonte (Gr.); A Roda, Tapia (Tap.)]

cochín de Dios: Armadillidium vulgare [Tapia (Tap.)]

cochosa: Turdus merula [Cecos, Marentes, Santolín, Sena, Seroiro, Tormaleo (Ib.)]

correpozas: Gerris lacustris [Penafonte (Gr.)]

cortapicos: Forficula auricularia [Piñeira (Castr.); A Roda (Tap.)]

cortapixas: Forficula auricularia [Penafonte (Gr.)]

cortatixeiras: Forficula auricularia [Balmonte (Castr.)]

corvo: Corvus corax, Corvus corone [Acevedo y Fernández; A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Trelles (Cu.); Eilao, Eirías (Ei.); Grandas (Gr.); Seroiro (Ib.); Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Vilanova, Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)]

corvo marín: Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo [A Veiga, Abres (A Veiga); Mouguías (Cu.); El Franco; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)]

cosco: Helicoidea [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, As Figueiras, Piñeira, Presno (Castr.); Cartavio, Trelles (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.), El Franco; San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ouria (Tar.)]

coscorelo de limaco: Helicoidea [Bres (Tar.)]

coscudo: Helicoidea [Sarandías (Bu.); Trelles (Cu.); Navia, Piñeira (Nav.), Navia]

coscurro: Helicoidea [Cuaña; Andés (Nav.)]

cozcudo: Helicoidea [Anlleo (Nav.)]

cozcurro: Helicoidea [Cartavio, Cuaña, Folgueiras (Cu.),Cuaña]

cul de burro: Actinia equina [Cartavio (Cu.)]

curro: Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo [Andés (Nav.)]

curro marín: Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo [Navia (Nav.)]

cuxigón: Mytilus spp. [Tapia (Tap.)].

cuzo: Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo [A Caridá, Valdepares (ElFr.)]

cuzoveyo: Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo [A Caridá, Valdepares (ElFr.)]

escáncer: Anguis fragilis [Cuantas (Ib.)].

escancio: Anguis fragilis [Tormaleo (Ib.), Ibias].

escángel: Anguis fragilis [Grandas (Gr.)].

escánger: Anguis fragilis [Grandas, Negueira (Gr.)].

escolancio: Anguis fragilis [El Valledor, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Tol (Castr.); Cuaña; Eilao (Ei.); Grandas, Penafonte (Gr.); Marentes (Ib.); Andés, Anlleo, Navia (Nav.), Navia; Campos y Salave (Tap.); Ponticella (Vill.)].

escolandro: Anguis fragilis [Bual].

escolante: Anguis fragilis [Grandas (Gr.); Sanzo (Pez.)].

escolanzo: Anguis fragilis [Acevedo y Fernández; Bual, Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira, Tol (Castr.); Cartavio, Mouguías, Trelles (Cu.), Cuaña; Eilao (Ei.), Eilao; Miudes, Valdepares (ElFr.), El Franco; Anlleo (Nav.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.);].

escolar: Anguis fragilis [Tapia (Tap.)].

escónzalo: Anguis fragilis [A Veiga].

escónzaro: Anguis fragilis [A Veiga; As Figueiras, Barres, Castripol, Presno (Castr.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Ouria (Tar.), Taramunde; Vilanova (Vil.)].

esgónzaro: Anguis fragilis [Piñeira, Presno (Castr.)].

esguilo: Sciurus vulgaris [Tormaleo (Ib.)]

esquilo: Sciurus vulgaris [Llago, Santa Colomba (Ay.); Balmonte (Castr.); Eilao, Eirías (Ei.); Villalmarzo (ElFr.); Pezós (Pez.); Ponticella (Vill.)]

esquío: Sciurus vulgaris [Grandas, Penafonte (Gr.); Samartín (Sam.); Martul, Vilanova (Vil.)]

esquivo: Sciurus vulgaris [Cecos, Santolín, Seroiro (Ib.), Ibias]

ferreirín: Erithacus rubecula [Cartavio (Cu.); El Franco], Saxicola rubicola [Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)].

ferreiro: Phoenicurus ochruros [Piñeira (Castr.); A Caridá, Valdepares (ElFr.); Navia (Nav); Tapia (Tap.)], Saxicola rubicola [Miudes (ElFr.); Campos y Salave (Tap.)].

ferreiro da cova: Phoenicurus ochruros [Barres, As Figueiras (Castr.)]

flaire: Rhangonycha fulva [Cartavio (Cu.)]

fraile: Rhangonycha fulva [A Roda (Tap.)]

fraire: Rhangonycha fulva [Balmonte (Castr.); Tapia (Tap.)]

forcadela: Forficula auricularia [Balmonte (Castr.); A Roda (Tap.); Vilanova (Vil.)]

forcadella: Forficula auricularia [Acevedo; Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.); Andés (Nav.); Ponticella (Vill.)]

forcadía: Forficula auricularia [Bual]

formiga: Formicidae [A Veiga; Acevedo y Fernández; Bual; Marentes (Ib.); San Tiso (SanT.)]

forniga: Formicidae [Acevedo y Fernández; A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Doiras, Rozadas (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira, Presno (Castr.); El Franco; Eilao, Eirías (Ei.); Grandas (Gr.); Seroiro, Tormaleo (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

grade: Gerris lacustris [Tol (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)]

gueiteiro: Erithacus rubecula [Tapia (Tap.)]

houcha: Mytilus spp. [Tapia (Tap.)]

lámpara: Patella spp. [Acevedo y Fernández; A Veiga; As Figueiras (Castr.); Tapia]

lámpara vaca: Patella rustica [Tapia (Tap.)]

lampariya: Patella spp. [As Figueiras (Castr.)]

largata: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Eilao (Ei.); Penafonte (Gr.); Marentes, Santolín, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Vilanova (Vil.)]

largatixa: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Acevedo y Fernández; A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao (Ei.); San Tiso (SanT.); Serantes, Tapia (Tap.)]

largato: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Balmonte, Piñeira, Presno (Castr.); Vilanova, Xestoso (Vil.)], Lacerta schreiberi, Timon lepidus [A Veiga; Piñeira (Castr.); Penafonte (Gr.); San Tiso (SanT.)]

largato arnal: Lacerta schreiberi, Timon lepidus [Balmonte, Presno (Castr.); Santalla (Sant.); Vilanova (Vil.)]

largato asnal: Lacerta schreiberi, Timon lepidus [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)]

largatón: Lacerta schreiberi, Timon lepidus [Grandas (Gr.); Santolin, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Eilao (Ei.), Eilao]

limaco: Helicoidea [Xestoso (Vil.)], Arionidae, Limacidae [Acevedo y Fernández; A Veiga; As Figueiras, Piñeira (Castr.); Eilao (Ei.); Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Tapia (Tap.); Ouria (Tar.);Vilanova (Vil.)].

limaco de concha: Helicoidea [Prenafonte (Gr.)]

llagarto: Lacerta schreiberi, Timon lepidus [Bual]

llámpara: Patella spp. [Acevedo y Fernández; Cartavio, Mouguías (Cu.); Valdepares, A Caridá (ElFr.), El Franco; Andés (Nav.); A Roda (Tap.)]

llargata: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Doiras (Bu.); Trelles (Cu.), Cuaña; Eilao; Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)]

llargatesa: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Navia]

llargatexa: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Mouguías (Cu.); Andés, Piñeira (Nav.)]

llargatixa: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Acevedo y Fernández; Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)]

llargato: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Rozadas (Bu.); Cartavio (Cu.); Llobredo, Miudes (ElFr.), El Franco], Lacerta schreiberi, Timon lepidus [Bual; A Braña (ElFr.); A Roda (Tap.)]

llargato arnal: Lacerta schreiberi, Timon lepidus [Cartavio, Mouguías (Cu.); Miudes (ElFr.)]

llargato asnal: Lacerta schreiberi, Timon lepidus [Acevedo y Fernández; El Franco]

llargatón: Lacerta schreiberi, Timon lepidus [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Anlleo (Nav.); Eilao; Ponticella (Vill.)]

llargatón arnal: Lacerta schreiberi, Timon lepidus [Acevedo]

llimaco: Arionidae, Limacidae [Acevedo y Fernández; Rozadas, Sarandías (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); Valdepares (ElFr.), El Franco; Andés, Navia, Talarén (Nav.); A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)]

llumaco: Arionidae, Limacidae [Llago, Santa Colomba (Ay.); Ponticella (Vill.)]

lumaco: Arionidae, Limacidae [Cecos, Tormaleo (Ib.)]

malvís: Turdus philomelos [A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cecos (Ib.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)]

marica: Pica pica [A Veiga]

matahomes: Pachygrapsus marmoratus [As Figueiras (Castr.)]

mauriza: Phoenicurus ochruros [A Veiga]

meixuyón: Mytilus spp. [Piñeira (Castr.)]

merba: Turdus merula [Cartavio, Cuaña, Trelles (Cu.); A Roda (Tap.); Andés, Anlleo (Nav.); Arbón (Vill.)]

merbo: Turdus merula [A Veiga; As Figueiras, Barres, Piñeira, San Xuan (Castr.); Mouguías, Trelles (Cu.); Valdepares (ElFr.), El Franco; Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); A Roda, Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)]

merla: Turdus merula [Xestoso (Vil.)]

merlo: Turdus merula [A Veiga, Abres, Meredo, Piantón (AVei.); As Figueiras, Barres, Castripol, Presno, San Xuan, Siares (Castr.); San Tiso (SanT.); Santalla d’Ozcos; Ouria (Tar.); San Cristobo, Vilanova, Xestoso (Vil.)]

merma: Turdus merula [Meredo (AVei.); Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Castriyón, Llobredo, Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Presno (Castr.); Eilao, Eirías (Ei.), Eilao; A Braña, Arancedo, Llobredo, Villalmarzo (ElFr.); Grandas (Gr.); Pezós (Pez.); Samartín (Sam.); Serantes (Tap.)]

mermo: Turdus merula [Acevedo y Fernández; Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira, Presno (Castr.); A Braña, Miudes (ElFr.); Penafonte (Gr.); Serantes (Tap.)]

mérmora: Turdus merula [Grandas (Gr.)]

meruca: Lumbricus terrestris [Llago, Santa Colomba (Ay.), Ayande; Sarandías (Bu.); Cartavio, Mouguías, Trelles (Cu.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Andés, Navia, Piñeira (Nav.), Navia; Ponticella (Vill.)]

mexacán: Actinia equina [Valdepares (ElFr.); Campos y Salave (Tap.)]

mexigón: Mytilus spp. [As Figueiras (Castr.); Andés (Nav.); Tapia (Tap.)]

mexón: Actinia equina [Tapia (Tap.)]

mexúa: Actinia equina [Tapia (Tap.)]

minoca: Lumbricus terrestris [Abres (AVei.), A Veiga; Balmonte, Presno (Castr.); A Braña, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Eilao (Ei.), Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós; Samartín d’Ozcos; Santalla (Sant.)]

mioca: Lumbricus terrestris [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.), Santalla d’Ozcos]

miroca: Lumbricus terrestris [Grandas]

molieiro: Pachygrapsus marmoratus [As Figueiras (Castr.)]

moruca: Lumbricus terrestris [Perceira, Santolín, Seroiro, Tormaleo (Ib.)]

mourizo: Phoenicurus ochruros [A Veiga (AVei.)]

muxacán: Pachygrapsus marmoratus [Castripol (Castr.)]

muxiyón: Mytilus spp. [As Figueiras (Castr.)]

ortiga de mar: Actinia equina [As Figueiras (Castr.)]

ortiga del mar: Anemonia viridis [As Figueiras (Castr.)]

palomba: Columba livia [Acevedo y Fernández; Meredo (AVei.), A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio, Mouguías (Cu.); Eilao, Eirías (Ei.); El Franco; Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós (Pez.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); San Cristobo (Vil.); Ponticella (Vill.)]

palomba turcaza: Columba palumbus [Tapia (Tap.)]

palombo: Columba palumbus [Bual; Eilao (Ei.), Eilao; A Braña, Llobredo, Villalmarzo (ElFr.); Santolín (Ib.); Santalla (Sant.); A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)]

palombo bravo: Columba palumbus [Abres, Meredo (AVei.), A Veiga; Balmonte, Castripol, Piñeira, Siares (Castr.); Cartavio, Mouguías (Cu.); Eilao, Eirías (Ei.); A Braña, Miudes (ElFr.); Grandas (Gr.); Serantes, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)]

palombo turco: Columba palumbus [Eilao (Ei.)]

papín colorao: Erithacus rubecula [Campos y Salave (Tap.); Ouria (Tar.)]

papo colorao: Erithacus rubecula [A Veiga (AVei.); Villalmarzo (ElFr.); San Tiso (SanT.); A Roda (Tap.)]

papo marello: Erithacus rubecula [Cartavio (Cu.); Miudes (ElFr.)]

papo marelo: Erithacus rubecula [Tapia (Tap.)]

papo rubio: Erithacus rubecula [Barres, Piñeira (Castr.); Santolín (Ib.)]

papón de san Pedro: Rhangonycha fulva [As Figueiras (Castr.)]

paporrubio: Erithacus rubecula [Meredo (AVei.), A Veiga; Llobredo, Rozadas (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira, Presno, San Xuan (Castr.); Cuaña, Trelles (Cu.); Eirías (Ei.); A Braña, Llobredo, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Grandas, Penafonte (Gr.); Cecos, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); Pezós (Pez.); Santalla (Sant.); Bres (Tar.); San Cristobo, Vilanova, Xestoso (Vil.)]

pardel: Turdus philomelos [Cartavio (Cu.)]

pardón: Turdus philomelos [Penafonte (Gr.)]

pata: Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo [Tapia (Tap.)]

pata maría: Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo [As Figueiras (Castr.)]

pata moura: Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo [San Xuan (Castr.)]

pato marín: Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo [Tapia (Tap.)]

páxara: Lepidoptera [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); Eirías (Ei.), Eilao; A Caridá, Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Santolín (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); A Roda (Tap.); Arbón, Ponticella (Vill.)]

paxarela: Lepidoptera [Meredo, Piantón (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Seroiro (Ib.); Pezós; Ouria (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

paxarelía de Dios: Coccinella septempunctata [Santolín (Ib.)]

paxarella: Lepidoptera [Bual (Bu.); A Caridá (ElFr.)]

paxaría: Lepidoptera [Bual; Cartavio, Mouguías (Cu.); Valdepares (ElFr.); Eilao; Tapia (Tap.)]

paxaría das berzas: Pieris brassicae [Rozadas (Bu.)]

paxaría de Dios: Coccinella septempunctata [Berducedo (Ay.); A Roda (Tap.)]

paxaría del mar: Phoenicurus ochruros [Mouguías (Cu.)]

paxarín da barba marella: Erithacus rubecula [Arancedo (ElFr.)]

paxarín del papo marelo: Erithacus rubecula [Tapia (Tap.)]

paxarín del papo rubio: Erithacus rubecula [Rozadas (Bu.); Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.)]

páxaro da barba marella: Erithacus rubecula [Arancedo (ElFr.)]

páxaro del papo colorao: Erithacus rubecula [Villalmarzo (ElFr.); A Roda (Tap.)]

páxaro del papo rubio: Erithacus rubecula [Piantón (AVei.); Berducedo (Ay.); Balmonte (Castr.); Grandas (Gr.); Vilanova (Vil.)]

páxaro do papo rubio: Erithacus rubecula [Os Coutos (Ib.)]

pega: Pica pica [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Rozadas (Bu.), Bual; Piñeira (Castr.); Cartavio, Vivedro (Cu.); A Braña, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Santolín (Ib.); Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Vilanova, Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)]

percebe: Pollicipes pollicipes [A Veiga; Tapia]

pixacán: Pachygrapsus marmoratus [Castripol (Castr.)]

porcebe: Pollicipes pollicipes [A Veiga; As Figueiras (Castr.); Mouguías (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.), El Franco; Andés (Nav.); Tapia]

pumarega: Lepidoptera [Berducedo (Ay.)]

rabirrubio: Phoenicurus ochruros [Anlleo (Nav.)]

ribeiro: Phoenicurus ochruros [Campos y Salave (Tap.)]

ra: Ranidae [Acevedo y Fernández; A Veiga; Ayande, Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao (Ei.); El Franco; Santolín, Seroiro (Ib.); San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

raitán: Erithacus rubecula [Andés (Nav.)]

ranchelía de Dios: Coccinella septempunctata [Penafonte (Gr.)]

ranchía: Coccinella septempunctata [Negueira (Gr.)]

ranchía de Dios: Coccinella septempunctata [Grandas (Gr.)]

ranchín: Coccinella septempunctata [Samartín (Ay.); Castripol, Piñeira, Presno, San Xuan (Castr.)], Erithacus rubecula [Navia; Pezós].

raña: Balanomorpha [Mouguías (Cu.)]

raña del penedo: Balanomorpha [Mouguías (Cu.)]

raopa: Ranidae [Ponticella (Vill.)]

rei: Coccinella septempunctata [Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); Santalla (Sant.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)]

reicha: Erithacus rubecula [Abres (AVei.)]

reichín: Coccinella septempunctata [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.); Samartín, Santo Miyao (Ay.); Bual, Rozadas (Bu.); As Figueiras, Balmonte, Piñeira, Tol (Castr.); A Braña, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.); Arbón (Vill.)], Erithacus rubecula [A Veiga, Piantón (AVei.); Balmonte, Piñeira, Siares (Castr.)].

reicho: Coccinella septempunctata [A Veiga (AVei.)]

reinchín: Coccinella septempunctata [Bual]

reinía: Coccinella septempunctata [Castriyón (Bu.); Eilao (Ei.)]

reinía de Dios: Coccinella septempunctata [Vilanova (Vil.)]

reinín: Coccinella septempunctata [Castriyón (Bu.); Balmonte (Castr.); Buyaso (Ei.); Anlleo (Nav.); Santalla (Sant.); Tapia (Tap.); Bres (Tar.); Xestoso (Vil.)]

reirréi: Coccinella septempunctata [Abres, Paramios (AVei.); San Tiso (SanT.)]

reitán: Erithacus rubecula [Folgueiras (Cu.); Navia, Talarén (Nav.), Navia]

rinchín: Coccinella septempunctata [Bual, Sarandías (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira, Tol (Castr.); Folgueiras, Trelles (Cu.); San Xuan, Valdepares (ElFr.), El Franco; Eirías (Ei.); Andés, Navia, Piñeira (Nav.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Arbón, Ponticella (Vill.)]

rinchín de Dios: Coccinella septempunctata [Cartavio (Cu.)]

rincho: Coccinella septempunctata [San Xuan (ElFr.)]

roitán: Erithacus rubecula [Mouguías (Cu.)]

roncha: Actinia equina [Tapia (Tap.)]

ropa: Ranidae [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

sacaveira: Salamandra salamandra [Tormaleo (Ib.)]

saltamonte: Caelifera [Trelles (Cu.)]

saltamontes: Caelifera [Eilao; El Franco; Tapia (Tap.)]

saltapayales: Caelifera [As Figueiras, Piñeira (Castr.)]

saltapayares: Caelifera [A Veiga]

saltapraos: Caelifera [Cartavio (Cu.); Eilao; Andés, Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)]

saltón: Caelifera [A Veiga; Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.), Eilao; Grandas (Gr.); Marentes, Santolín, Taladriz, Tormaleo (Ib.); Vilanova (Vil.)], Gerris lacustris [Cecos (Ib.)].

saltón del augua: Gerris lacustris [Eilao (Ei.)]

saltón d’alas: Caelifera [Penafonte (Gr.)]

sapagueira: Salamandra salamandra [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.); Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira (Castr.); Trelles (Cu.); Eilao (Ei.), Eilao; Valdepares (ElFr.), El Franco; Penafonte (Gr.); Cecos, Marentes, Santolín, Seroiro (Ib.); Andés, Navia (Nav.); Pezós (Pez.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

tenaceiro: Forficula auricularia [Piñeira (Castr.)]

teta: Actinia equina [As Figueiras (Castr.)]

teta del demonio: Actinia equina [As Figueiras (Castr.)]

teta del mar: Actinia equina [As Figueiras (Castr.)]

tixeiras: Forficula auricularia [Penafonte (Gr.)]

tizón: Phoenicurus ochruros [Tapia (Tap.)]

tola: Phoenicurus ochruros [Tapia (Tap.)]

torda: Turdus merula [Ponticella (Vill.)]

tordo: Turdus merula [Ponticella (Vill.)], Turdus philomelos [A Veiga, Abres (AVei.); Bual (Bu.); Balmonte (Castr.); Mouguías (Cu.); Penafonte (Gr.); Santolín, Tormaleo (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); San Cristobo, Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)].

turcaza: Columba palumbus [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

vaca lloura: Lucanus cervus [Berducedo (Ay.)]

vaca llouria: Lucanus cervus [Villalmarzo (ElFr.); Anlleo (Nav.)]

vaca loura: Lucanus cervus [Penafonte (Gr.); Cecos (Ib.); Santalla (Sant.); Vilanova (Vil.)]

vacalaura: Lucanus cervus [Taramunde (Tar.)]

vacalloira: Lucanus cervus [Ponticella (Vill.)]

vacallolla: Lucanus cervus [Eilao (Ei.)]

vacalloura: Lucanus cervus [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Castriyón (Bu.), Bual; Eilao; Ponticella (Vill.)]

vacallouria: Lucanus cervus [Acevedo y Fernández; Bual; Cartavio, Cuaña, Folgueiras, Mouguías, Trelles, Villacondide (Cu.); Eirías (Ei.); Valdepares (ElFr.), El Franco; Navia (Nav.); Campos y Salave, A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)]

vacaloula: Lucanus cervus [Negueira (Gr.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.)]

vacaloura: Lucanus cervus [Acevedo y Fernández; A Veiga, Abres (AVei.), A Veiga; Balmonte, As Figueiras (Castr.); A Ronda (Ei.), Eilao; Grandas (Gr.); Cecos, Santolín, Tormaleo (Ib.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Bres, Ouria, Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)]

vacalouria: Lucanus cervus [Eilao (Ei.)]

zampeña: Carcinus maenas [Mouguías (Cu.); Valdepares (ElFr.); Andés (Nav.); Serantes, Tapia (Tap.)]

zapateiro: Gerris lacustris [A Veiga; Bual; Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.); Cecos (Ib.); Anlleo (Nav.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)]

zapatón: Gerris lacustris [Trelles (Cu.)]

zarrica: Troglodytes troglodytes [Eirías (Ei.); Miudes (ElFr.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)]

LISTA ORDENADA POL NOME CIENTÍFICO

Actinia equina: apegón [A Caridá, Valdepares (El Fr.); Cartavio, Mouguías (Cu.)], carracho [A Caridá, Valdepares (El Fr.)], carrexo [Valdepares (El Fr.)], chupón [As Figueiras (Castr.)], cul de burro [Cartavio (Cu.)], ortiga de mar [As Figueiras (Castr.)], mexacán [Valdepares (ElFr.); Campos y Salave (Tap.)], mexón [Tapia (Tap.)], mexúa [Tapia (Tap.)], roncha [Tapia (Tap.)], teta [As Figueiras (Castr.)], teta del demonio [As Figueiras (Castr.)], teta del mar [As Figueiras (Castr.)].

Anemonia viridis: ortiga del mar [As Figueiras (Castr.)].

Anguis fragilis: escáncer [Cuantas (Ib.)], escancio [Tormaleo (Ib.), Ibias], escángel [Grandas (Gr.)], escánger [Grandas, Negueira (Gr.)], escolancio [El Valledor, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Tol (Castr.); Cuaña; Eilao (Ei.); Grandas, Penafonte (Gr.); Marentes (Ib.); Andés, Anlleo, Navia (Nav.), Navia; Campos y Salave (Tap.); Ponticella (Vill.)], escolandro [Bual], escolante [Grandas (Gr.); Sanzo (Pez.)], escolanzo [Acevedo y Fernández; Bual, Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira, Tol (Castr.); Cartavio, Mouguías, Trelles (Cu.), Cuaña; Eilao (Ei.), Eilao; Miudes, Valdepares (ElFr.), El Franco; Anlleo (Nav.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.);], escolar [Tapia (Tap.)], escónzalo [A Veiga], escónzaro [A Veiga; As Figueiras, Barres, Castripol, Presno (Castr.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Ouria (Tar.), Taramunde; Vilanova (Vil.)], esgónzaro [Piñeira, Presno (Castr.)].

Arionidae, Limacidae: limaco [Acevedo y Fernández; A Veiga; As Figueiras, Piñeira (Castr.); Eilao (Ei.); Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Tapia (Tap.); Ouria (Tar.);Vilanova (Vil.)], llimaco [Acevedo y Fernández; Rozadas, Sarandías (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); Valdepares (ElFr.), El Franco; Andés, Navia, Talarén (Nav.); A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)], llumaco [Llago, Santa Colomba (Ay.); Ponticella (Vill.)], lumaco [Cecos, Tormaleo (Ib.)].

Armadillidium vulgare: cocha brava [Serantes (Tap.)], cochía [A Roda, Serantes (Tap.)], cochín [Balmonte (Castr.); Mouguías (Cu.); A Caridá (ElFr.); Penafonte (Gr.); A Roda, Tapia (Tap.)], cochín de Dios [Tapia (Tap.)].

Balanomorpha: cascarín [As Figueiras, Castripol (Castr.); Mouguías (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.); Tapia (Tap.)], cascarón [A Caridá, Valdepares (ElFr.); Tapia (Tap.)], raña [Mouguías (Cu.)], raña del penedo [Mouguías (Cu.)].

Caelifera: saltamonte [Trelles (Cu.)], saltamontes [Eilao; El Franco; Tapia (Tap.)], saltapayales [As Figueiras, Piñeira (Castr.)], saltapayares [A Veiga], saltapraos [Cartavio (Cu.); Eilao; Andés, Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)], saltón [A Veiga; Eilao (Ei.), Eilao; Grandas (Gr.); Marentes, Santolín, Taladriz, Tormaleo (Ib.); Vilanova (Vil.)], saltón d’alas [Penafonte (Gr.)].

Carcinus maenas: cangrexa [Cartavio (Cu.)], cangrexo [Acevedo y Fernández; As Figueiras (Castr.); El Porto (ElFr.)], zampeña [Mouguías (Cu.); Valdepares (ElFr.); Andés (Nav.); Serantes, Tapia (Tap.)].

Coccinella septempunctata: andarín [Folgueiras (Cu.)], angelín [Folgueiras (Cu.)], arín [Mouguías (Cu.)], arzolín [Tormaleo (Ib.)], carrachín de Dios [Santa Colomba (Ay.)], paxarelía de Dios [Santolín (Ibi.)], paxaría de Dios [Berducedo (Ay.); A Roda (Tap.)], ranchelía de Dios [Penafonte (Gr.)], ranchía [Negueira (Gr.)], ranchía de Dios [Grandas (Gr.)], ranchín [Samartín (Ay.); Castripol, Piñeira, Presno, San Xuan (Castr.)], rei [Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); Santalla (Sant.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)], reichín [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.); Samartín, Santo Miyao (Ay.); Bual, Rozadas (Bu.); As Figueiras, Balmonte, Piñeira, Tol (Castr.); A Braña, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.); Arbón (Vill.)], reicho [A Veiga (AVei.)], reinchín [Bual], reinía [Castriyón (Bu.); Eilao (Ei.)], reinía de Dios [Vilanova (Vil.)], reinín [Castriyón (Bu.); Balmonte (Castr.); Buyaso (Ei.); Anlleo (Nav.); Santalla (Sant.); Tapia (Tap.); Bres (Tar.); Xestoso (Vil.)], reirréi [Abres, Paramios (AVei.); San Tiso (SanT.)], rinchín [Bual, Sarandías (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira, Tol (Castr.); Folgueiras, Trelles (Cu.); San Xuan, Valdepares (ElFr.), El Franco; Eirías (Ei.); Andés, Navia, Piñeira (Nav.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Arbón, Ponticella (Vill.)], rinchín de Dios [Cartavio (Cu.)], rincho [San Xuan (ElFr.)].

Columba livia: palomba [Acevedo y Fernández; Meredo (AVei.), A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio, Mouguías (Cu.); Eilao, Eirías (Ei.); El Franco; Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós (Pez.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); San Cristobo (Vil.); Ponticella (Vill.)]

Columba palumbus: palomba turcaza [Tapia (Tap.)], palombo [Bual; Eilao (Ei.), Eilao; A Braña, Llobredo, Villalmarzo (ElFr.); Santolín (Ib.); Santalla (Sant.); A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)], palombo bravo [Abres, Meredo (AVei.), A Veiga; Balmonte, Castripol, Piñeira, Siares (Castr.); Cartavio, Mouguías (Cu.); Eilao, Eirías (Ei.); A Braña, Miudes (ElFr.); Grandas (Gr.); Serantes, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)], palombo turco [Eilao (Ei.)], turcaza [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)].

Corvus corax: corvo [Acevedo y Fernández; A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Trelles (Cu.); Eilao, Eirías (Ei.); Grandas (Gr.); Seroiro (Ib.); Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Vilanova, Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)].

Corvus corone: corvo [Acevedo y Fernández; A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Trelles (Cu.); Eilao, Eirías (Ei.); Grandas (Gr.); Seroiro (Ib.); Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Vilanova, Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)].

Erithacus rubecula: barba marella [fem.] [Miudes (ElFr.)], barbía marella [fem.] [Miudes (ElFr.)], barbías marellas [masc.] [Miudes (ElFr.)], ferreirín [Cartavio (Cu.); El Franco], gueiteiro [Tapia (Tap.)], papín colorao [Campos y Salave (Tap.); Ouria (Tar.)], papo colorao [A Veiga (AVei.); Villalmarzo (ElFr.); San Tiso (SanT.); A Roda (Tap.)], papo marello [Cartavio (Cu.); Miudes (ElFr.)], papo marelo [Tapia (Tap.)], papo rubio [Barres, Piñeira (Castr.); Santolín (Ib.)], paporrubio [Meredo (AVei.), A Veiga; Llobredo, Rozadas (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira, Presno, San Xuan (Castr.); Cuaña, Trelles (Cu.); Eirías (Ei.); A Braña, Llobredo, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Grandas, Penafonte (Gr.); Cecos, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); Pezós (Pez.); Santalla (Sant.); Bres (Tar.); San Cristobo, Vilanova, Xestoso (Vil.)], paxarín da barba marella [Arancedo (ElFr.)], paxarín del papo marelo [Tapia (Tap.)], paxarín del papo rubio [Rozadas (Bu.); Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.)], páxaro da barba marella [Arancedo (ElFr.)], páxaro del papo colorao [Villalmarzo (ElFr.); A Roda (Tap.)], páxaro del papo rubio [Piantón (AVei.); Berducedo (Ay.); Balmonte (Castr.); Grandas (Gr.); Vilanova (Vil.)], páxaro do papo rubio [Os Coutos (Ib.)], raitán [Andés (Nav.)], ranchín [Navia; Pezós], reicha [Abres (AVei.)], reichín [A Veiga, Piantón (AVei.); Balmonte, Piñeira, Siares (Castr.)], reitán [Folgueiras (Cu.); Navia, Talarén (Nav.), Navia], roitán [Mouguías (Cu.)].

Forficula auricularia: cortapicos [Piñeira (Castr.); A Roda (Tap.)], cortapixas [Penafonte (Gr.)], cortatixeiras [Balmonte (Castr.)], forcadela [Balmonte (Castr.); A Roda (Tap.); Vilanova (Vil.)], forcadella [Acevedo; Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.); Andés (Nav.); Ponticella (Vill.)], forcadía [Bual], tenaceiro [Piñeira (Castr.)], tixeiras [Penafonte (Gr.)].

Formicidae: formiga [A Veiga; Acevedo y Fernández; Marentes (Ib.); Bual; San Tiso (SanT.)], forniga [Acevedo y Fernández; A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Doiras, Rozadas (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira, Presno (Castr.); El Franco; Eilao, Eirías (Ei.); Grandas (Gr.); Seroiro, Tormaleo (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)].

Gerris lacustris: barquín [Penafonte (Gr.); Pezós (Sam.)], cabra [Tapia (Tap.)], cabralola [Tapia (Tap.)], correpozas [Penafonte (Gr.)], grade [Tol (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)], saltón [Cecos (Ib.)], saltón del augua [Eilao (Ei.)], zapateiro [A Veiga; Bual; Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.); Cecos (Ib.); Anlleo (Nav.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)], zapatón [Trelles (Cu.)].

Helicoidea: caco [Mouguías (Cu.)], caracol [A Veiga; Berducedo (Ay.); Bual (Bu.); Balmonte (Castr.); Eilao, Eirías (Ei.); Villalmarzo (ElFr.); Grandas (Gr.); Cecos, Santolín, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.)], cosco [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, As Figueiras, Piñeira, Presno (Castr.); Cartavio, Trelles (Cu.); El Franco; San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ouria (Tar.)], coscorelo de limaco [Bres (Tar.)], coscudo [Sarandías (Bu.); Trelles (Cu.); Navia, Piñeira (Nav.), Navia], coscurro [Cuaña; Andés (Nav.)], cozcudo [Anlleo (Nav.)], cozcurro [Cartavio, Cuaña, Folgueiras (Cu.), Cuaña], limaco [Xestoso (Vil.)], limaco de concha [Prenafonte (Gr.)].

Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca: largata [Eilao (Ei.); Penafonte (Gr.); Marentes, Santolín, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Vilanova (Vil.)], largatixa [Acevedo y Fernández; A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao (Ei.); San Tiso (SanT.); Serantes, Tapia (Tap.)], largato [Balmonte, Piñeira, Presno (Castr.); Vilanova, Xestoso (Vil.)], llargata [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Doiras (Bu.); Trelles (Cu.), Cuaña; Eilao; Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)], llargatesa [Navia], llargatexa [Mouguías (Cu.); Andés, Piñeira (Nav.)], llargatixa [Acevedo y Fernández; Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)], llargato [Cartavio (Cu.); Llobredo, Miudes (ElFr.), El Franco].

Lacerta schreiberi, Timon lepidus: largato [A Veiga; Piñeira (Castr.); Penafonte (Gr.); San Tiso (SanT.)], largato arnal [Balmonte, Presno (Castr.); Santalla (Sant.); Vilanova (Vil.)], largato asnal [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)], largatón [Grandas (Gr.); Santolin, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Eilao (Ei.), Eilao], llagarto [Bual], llargato [Bual; A Braña (ElFr.); A Roda (Tap.)], llargato arnal [Cartavio, Mouguías (Cu.); Miudes (ElFr.)], llargato asnal [Acevedo y Fernández; El Franco], llargatón [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Anlleo (Nav.); Eilao; Ponticella (Vill.)], llargatón arnal [Acevedo].

Lepidoptera: avelía [A Veiga; Piñeira (Castr.); Miudes, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)], bruxa [Balmonte, Piñeira (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)], páxara [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); Eirías (Ei.), Eilao; A Caridá, Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Santolín (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); A Roda (Tap.); Arbón, Ponticella (Vill.)], paxarela [Meredo, Piantón (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Seroiro (Ib.); Pezós; Ouria (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)], paxarella [Bual (Bu.); A Caridá (ElFr.)], paxaría [Bual; Cartavio, Mouguías (Cu.); Valdepares (ElFr.); Eilao; Tapia (Tap.)], pumarega [Berducedo (Ay.)].

Lucanus cervus: cabra llolla [Valdepares (ElFr.)], cabrallolla [A Roda (Tap.)], cabrallouria [Arbón (Vill.), cabraloura [Serantes (Tap.)], vaca lloura [Berducedo (Ay.)], vaca llouria [Villalmarzo (ElFr.); Anlleo (Nav.)], vaca loura [Penafonte (Gr.); Cecos (Ib.); Santalla (Sant.); Vilanova (Vil.)], vacalaura [Taramunde (Tar.)], vacalloira [Ponticella (Vill.)], vacallolla [Eilao (Ei.)], vacalloura [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Castriyón (Bu.), Bual; Eilao; Ponticella (Vill.)], vacallouria [Acevedo y Fernández; Bual; Cartavio, Cuaña, Folgueiras, Mouguías, Trelles, Villacondide (Cu.); Eirías (Ei.); Valdepares (ElFr.), El Franco; Navia (Nav.); Campos y Salave, A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)], vacaloula [Negueira (Gr.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.)], vacaloura [Acevedo y Fernández; A Veiga, Abres (AVei.), A Veiga; Balmonte, As Figueiras (Castr.); A Ronda (Ei.), Eilao; Grandas (Gr.); Cecos, Santolín, Tormaleo (Ib.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Bres, Ouria, Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)], vacalouria [Eilao (Ei.)].

Lumbricus terrestris: binoca [Bual; As Figueiras, Piñeira (Castr.); Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)], binocra [As Figueiras (Castr.)], meruca [Llago, Santa Colomba (Ay.); Sarandías (Bu.); Cartavio, Mouguías, Trelles (Cu.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Andés, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], minoca [Abres (AVei.), A Veiga; Balmonte, Presno (Castr.); A Braña, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Eilao (Ei.), Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós; Samartín d’Ozcos; Santalla (Sant.)], mioca [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.), Santalla d’Ozcos], miroca [Grandas], moruca [Perceira, Santolín, Seroiro, Tormaleo (Ib.)].

Mytilus spp.: cascarón [Mouguías (Cu.); A Caridá (ElFr.)], cuxigón [Tapia (Tap.)], houcha [Tapia (Tap.)], meixuyón [Peiñeira (Castr.)], mexigón [As Figueiras (Castr.); Andés (Nav.); Tapia (Tap.)], muxiyón [As Figueiras (Castr.)].

Pachygrapsus marmoratus: cangrexa [A Caridá, Valdepares (ElFr.)], cangrexo [Cartavio, Mouguías (Cu.); Andés, Navia (Nav.); Serantes, Tapia (Tap.)], cangrexo del molín [As Figueiras (Castr.)], cangrexo molieiro [As Figueiras (Castr.)], matahomes [As Figueiras (Castr.)], molieiro [As Figueiras (Castr.)], muxacán [Castripol (Castr.)], pixacán [Castripol (Castr.)].

Paracentrotus lividus: ariza [Cartavio (Cu.)], arizo [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.); As Figueiras (Castr.); Cartavio, Mouguías (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.), El Franco; Andés, Navia (Nav.); Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)].

Patella rustica: lámpara vaca [Tapia (Tap.)].

Patella spp.: lámpara [Acevedo y Fernández; A Veiga; As Figueiras (Castr.); Tapia (Tap.)], lampariya [As Figueiras (Castr.)], llámpara [Acevedo y Fernández; Cartavio, Mouguías (Cu.); Valdepares, A Caridá (ElFr.), El Franco; Andés (Nav.); A Roda (Tap.)].

Phalacrocorax aristotelis: chumbiaperico [Mouguías (Cu.)], corvo marín [A Veiga, Abres (A Veiga); Mouguías (Cu.); El Franco; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)], curro [Andés (Nav.)], curro marín [Navia (Nav.)], cuzo [A Caridá, Valdepares (ElFr.)], cuzoveyo [A Caridá, Valdepares (ElFr.)], pata [Tapia (Tap.)], pata maría [As Figueiras (Castr.)], pata moura [San Xuan (Castr.)], pato marín [Tapia (Tap.)].

Phalacrocorax carbo: chumbiaperico [Mouguías (Cu.)], corvo marín [A Veiga, Abres (A Veiga); Mouguías (Cu.); El Franco; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)], curro [Andés (Nav.)], curro marín [Navia (Nav.)], cuzo [A Caridá, Valdepares (ElFr.)], cuzoveyo [A Caridá, Valdepares (ElFr.)], pata [Tapia (Tap.)], pata maría [As Figueiras (Castr.)], pata moura [San Xuan (Castr.)], pato marín [Tapia (Tap.)].

Phoenicurus ochuros: ferreiro [Piñeira (Castr.); A Caridá, Valdepares (ElFr.); Navia (Nav); Tapia (Tap.)], ferreiro da cova [Barres, As Figueiras (Castr.)], mauriza [A Veiga], mourizo [A Veiga (AVei.)], paxaría del mar [Mouguías (Cu.)], rabirrubio [Anlleo (Nav.)], ribeiro [Campos y Salave (Tap.)], tizón [Tapia (Tap.)], tola [Tapia (Tap.)].

Pica pica: marica [A Veiga], pega [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Rozadas (Bu.), Bual; Piñeira (Castr.); Cartavio, Vivedro (Cu.); A Braña, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Santolín (Ib.); Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Vilanova, Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)].

Pieris brassicae: paxaría das berzas [Rozadas (Bu.)].

Pollicipes pollicipes: percebe [A Veiga; Tapia], porcebe [A Veiga; As Figueiras (Castr.); Mouguías (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.), El Franco; Andés (Nav.); Tapia].

Ranidae: ra [Acevedo y Fernández; A Veiga; Ayande, Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao (Ei.); El Franco; Santolín, Seroiro (Ib.); San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], raopa [Ponticella (Vill.)], ropa [Llago, Santa Colomba (Ay.)].

Rhangonycha fulva: ángel [Serantes (Tap.)], angelín [Barres (Castr.); A Roda (Tap.)], angelito [Barres (Castr.); Valdepares (ElFr.)], cheirón [Cartavio (Cu.), flaire [Cartavio (Cu.)], fraire [Balmonte (Castr.); Tapia (Tap.)], fraile [A Roda (Tap.)], papón de san Pedro [As Figueiras (Castr.)].

Salamandra salamandra: sacaveira [Tormaleo (Ib.)], sapagueira [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.); Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira (Castr.); Trelles (Cu.); Eilao (Ei.), Eilao; Valdepares (ElFr.), El Franco; Penafonte (Gr.); Cecos, Marentes, Santolín, Seroiro (Ib.); Andés, Navia (Nav.); Pezós (Pez.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)].

Saxicola rubicola: bichachá [Siares (Castr.); A Veiga], bichacho [Tapia (Tap.)], chacheiro [A Veiga (AVei.)], charcha [Vilanova (Vil.)], charchar [Balmonte, Piñeira, San Xuan (Castr.); Trelles (Cu.); Santolín (Ib.); Anlleo, Navia (Nav.); A Roda, Serantes (Tap.); San Cristobo (Vil.)], charcharín [Cartavio (Cu.)], charchás [Rozadas (Bu.), Bual], charcho [Santalla (Sant.)], chaschás [Abres (AVei.)], chirchar [Barres (Castr.); A Braña (ElFr.)], ferreirín [Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)], ferreiro [Miudes (ElFr.); Campos y Salave (Tap.)].

Sciurus vulgaris: esguilo [Tormaleo (Ib.)], esquilo [Llago, Santa Colomba (Ay.); Balmonte (Castr.); Eilao, Eirías (Ei.); Villalmarzo (ElFr.); Pezós (Pez.); Ponticella (Vill.)], esquío [Grandas, Penafonte (Gr.); Samartín (Sam.); Martul, Vilanova (Vil.)], esquivo [Cecos, Santolín, Serorio (Ib.), Ibias].

Sitotroga cerealella: adelía [A Veiga], adeliya [Presno (Castr.)], avelía [A Veiga; Valdepares (ElFr.)], avelía del meiz [Tapia (Tap.].

Sphaerechinus granularis: arizo d’altura [Tapia (Tap.)]

Troglodytes troglodytes: carricín [Eilao (Ei.)], carriza [Llago, Santa Colomba (Ay.); Doiras, Sarandías (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); Eirías (Ei.); A Braña, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Talarén (Nav.); Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)], carrizo [Acevedo y Fernández; Abres, Meredo, Piantón (AVei.), A Veiga; Llobredo (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte, Barres, Piñeira, Presno, San Xuan, Siares (Castr.); Cartavio, Mouguías (Cu.); Eilao (Ei.); A Braña, Arancedo, Llobredo, Miudes (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Santolín, Seroiro, Tormaleo (Ib.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Tapia (Tap.); Bres (Tar.); San Cristobo, Vilanova, Xestoso (Vil.)], zarrica [Eirías (Ei.); Miudes (ElFr.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)].

Turdus merula: cochosa [Cecos, Marentes, Santolín, Sena, Seroiro, Tormaleo (Ib.)], merba [Cartavio, Cuaña, Trelles (Cu.); A Roda (Tap.); Andés, Anlleo (Nav.); Arbón (Vill.)], merbo [A Veiga; As Figueiras, Barres, Piñeira, San Xuan (Castr.); Mouguías, Trelles (Cu.); Valdepares (ElFr.), El Franco; Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); A Roda, Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)], merla [Xestoso (Vil.)], merlo [A Veiga, Abres, Meredo, Piantón (AVei.); As Figueiras, Barres, Castripol, Presno, San Xuan, Siares (Castr.); San Tiso (SanT.); Santalla d’Ozcos; Ouria (Tar.); San Cristobo, Vilanova, Xestoso (Vil.)], merma [Meredo (AVei.); Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Castriyón, Llobredo, Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Presno (Castr.); Eilao, Eirías (Ei.), Eilao; A Braña, Arancedo, Llobredo, Villalmarzo (ElFr.); Grandas (Gr.); Pezós (Pez.); Samartín (Sam.); Serantes (Tap.)], mermo [Acevedo y Fernández; Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira, Presno (Castr.); A Braña, Miudes (ElFr.); Penafonte (Gr.); Serantes (Tap.)], mérmora [Grandas (Gr.)], torda [Ponticella (Vill.)], tordo [Ponticella (Vill.)].

Turdus philomelos: malvís [A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cecos (Ib.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)], pardel [Cartavio (Cu.)], pardón [Penafonte (Gr.)], tordo [A Veiga, Abres (AVei.); Bual (Bu.); Balmonte (Castr.); Mouguías (Cu.); Penafonte (Gr.); Santolín, Tormaleo (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); San Cristobo, Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)].