Zoonimia del Navia-Eo

Pra ter todos xuntos os nomes dos animales dos que se falóu na categoría de Bichos y papóis, bríndanse dúas listas. Asina pódense buscar tanto polas denominacióis populares en galego-asturiano como pol nome científico.

Incluímos toda a información que se veu dando en cada entrada, tanto de publicacióis como inédita, ademáis dos datos qu’os lectores y lectoras foron apurrindo nos comentarios ou na páxina en Facebook.

Como xa se ten dito, as identificacióis sempre poden ter un marxe d’error y namáis se tuveron en conta os datos con dalgúa seguranza. As informacióis que tán pouco claras ou sin contrastar abondo, nun s’incluíron nas listas.

A localización xeográfica dos datos nas listas simplificóuse muito. Pra saber de qué lugar en concreto é cada nome hai que mirar na entrada correspondente a esa especie nel blog, porque namáis se pon na lista el nome da parroquia seguido d’úa abreviatura del conceyo (condo os datos son de dúas ou máis parroquias del conceyo, poinse separadas por comas). Condo el nome del conceyo vai solo y sin abreviar é porque el dato (bibliográfico cuase sempre) nun ten localización xeográfica concreta. Condo se trata de datos del vocabulario de Bernardo Acevedo Huelves y Marcelino Fernández Fernández publicao en 1932 y nun citan un conceyo ou lugar concreto, ponse sin máis Acevedo y Fernández.

Se daquén ta interesao en apurrir dalgún dato, pódese escribir un comentario na entrada del blog correspondente a esa especie.

 

LISTA ORDENADA POL NOME POPULAR

binocra: Lumbricus terrestris [As Figueiras (Castr.)]

meruca: Lumbricus terrestris [Llago, Santa Colomba (Ay.), Ayande; Sarandías (Bu.); Cartavio, Mouguías, Trelles (Cu.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Andés, Navia, Piñeira (Nav.), Navia; Ponticella (Vill.)]

minoca: Lumbricus terrestris [Abres (AVei.), A Veiga; Balmonte, Presno (Castr.); A Braña, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Eilao (Ei.), Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós; Samartín d’Ozcos; Santalla (Sant.)]

mioca: Lumbricus terrestris [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.), Santalla d’Ozcos]

miroca: Lumbricus terrestris [Grandas]

moruca: Lumbricus terrestris [Perceira, Santolín, Seroiro, Tormaleo (Ib.)]

saltamonte: Caelifera [Trelles (Cu.)]

saltamontes: Caelifera [Eilao; El Franco; Tapia (Tap.)]

saltapayales: Caelifera [As Figueiras, Piñeira (Castr.)]

saltapayares: Caelifera [A Veiga]

saltapraos: Caelifera [Cartavio (Cu.); Eilao; Andés, Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)]

saltón: Caelifera [A Veiga; Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.), Eilao; Grandas (Gr.); Marentes, Santolín, Taladriz, Tormaleo (Ib.); Vilanova (Vila.)]

saltón d’alas: Caelifera [Penafonte (Gr.)]

 

LISTA ORDENADA POL NOME CIENTÍFICO

Caelifera: saltamonte [Trelles (Cu.)], saltamontes [Eilao; El Franco; Tapia (Tap.)], saltapayales [As Figueiras, Piñeira (Castr.)], saltapayares [A Veiga], saltapraos [Cartavio (Cu.); Eilao; Andés, Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)], saltón [A Veiga; Eilao (Ei.), Eilao; Grandas (Gr.); Marentes, Santolín, Taladriz, Tormaleo (Ib.); Vilanova (Vila.)], saltón d’alas [Penafonte (Gr.)].

Lumbricus terrestris: binoca [Bual; As Figueiras, Piñeira (Castr.); Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)], binocra [As Figueiras (Castr.)], meruca [Llago, Santa Colomba (Ay.); Sarandías (Bu.); Cartavio, Mouguías, Trelles (Cu.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Andés, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], minoca [Abres (AVei.), A Veiga; Balmonte, Presno (Castr.); A Braña, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Eilao (Ei.), Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós; Samartín d’Ozcos; Santalla (Sant.)], mioca [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.), Santalla d’Ozcos], miroca [Grandas], moruca [Perceira, Santolín, Seroiro, Tormaleo (Ib.)].

Advertisements