Zoonimia del Navia-Eo

Pra ter todos xuntos os nomes dos animales dos que se falóu na categoría de Bichos y papóis, bríndanse dúas listas. Asina pódense buscar tanto polas denominacióis populares en galego-asturiano como pol nome científico.

Incluímos toda a información que se veu dando en cada entrada, tanto de publicacióis como inédita, ademáis dos datos qu’os lectores y lectoras foron apurrindo nos comentarios ou na páxina en Facebook.

Como xa se ten dito, as identificacióis sempre poden ter un marxe d’error y namáis se tuveron en conta os datos con dalgúa seguranza. As informacióis que tán pouco claras ou sin contrastar abondo, nun s’incluíron nas listas.

A localización xeográfica dos datos nas listas simplificóuse muito. Pra saber de qué lugar en concreto é cada nome hai que mirar na entrada correspondente a esa especie nel blog, porque namáis se pon na lista el nome da parroquia seguido d’úa abreviatura del conceyo (condo os datos son de dúas ou máis parroquias del conceyo, poinse separadas por comas). Condo el nome del conceyo vai solo y sin abreviar é porque el dato (bibliográfico cuase sempre) nun ten localización xeográfica concreta. Condo se trata de datos del vocabulario de Bernardo Acevedo Huelves y Marcelino Fernández Fernández publicao en 1932 y nun citan un conceyo ou lugar concreto, ponse sin máis Acevedo y Fernández.

Se daquén ta interesao en apurrir dalgún dato, pódese escribir un comentario na entrada del blog correspondente a esa especie.

LISTA ORDENADA POL NOME POPULAR

adelía: Sitotroga cerealella [A Veiga]

adeliya: Sitotroga cerealella [Presno (Castr.)]

andarín: Coccinella septempunctata [Folgueiras (Cu.)]

apegón: Actinia equina [A Caridá, Valdepares (El Fr.); Cartavio, Mouguías (Cu.)]

arín: Coccinella septempunctata [Mouguías (Cu.)]

arzolín: Coccinella septempunctata [Tormaleo (Ib.)]

avelía: Lepidoptera [A Veiga; Piñeira (Castr.); Miudes, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)], Sitotroga cerealella [A Veiga; Valdepares (ElFr.)].

avelía del meiz: Sitotroga cerealella [Tapia (Tap.]

barquín: Gerris lacustris [Penafonte (Gr.); Pezós (Sam.)]

bichachá: Saxicola rubicola [Siares (Castr.); A Veiga]

bichacho: Saxicola rubicola [Tapia (Tap.)]

binocra: Lumbricus terrestris [As Figueiras (Castr.)]

bruxa: Lepidoptera [Balmonte, Piñeira (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)]

cabra: Gerris lacustris [Tapia (Tap.)]

cabra llolla: Lucanus cervus [Valdepares (ElFr.)]

cabrallolla: Lucanus cervus [A Roda (Tap)]

cabralola: Gerris lacustris [Tapia (Tap.)]

cabraloura: Lucanus cervus [Serantes (Tap.)]

caco: Helicoidea [Mouguías (Cu.)]

cangrexa: Carcinus maenas [Cartavio (Cu.)], Pachygrapsus marmoratus [A Caridá, Valdepares (ElFr.)].

cangrexo: Carcinus maenas [Acevedo y Fernández; As Figueiras (Castr.); A Caridá, Valdepares (ElFr.)], Pachygrapsus marmoratus [Cartavio, Mouguías (Cu.); Andés (Nav.); Serantes, Tapia (Tap.)].

cangrexo del molín: Pachygrapsus marmoratus [As Figueiras (Castr.)]

cangrexo molieiro: Pachygrapsus marmoratus [As Figueiras (Castr.)]

caracol: Helicoidea [A Veiga; Berducedo (Ay.); Bual (Bu.); Balmonte (Castr.); Eilao, Eirías (Ei.); Villalmarzo (ElFr.); Grandas (Gr.); Cecos, Santolín, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.)]

carrachín de Dios: Coccinella septempunctata [Santa Colomba (Ay.)]

carracho: Actinia equina [A Caridá, Valdepares (El Fr.)]

carrexo: Actinia equina [Valdepares (El Fr.)]

cascarín: Balanomorpha [As Figueiras, Castripol (Castr.); Mouguías (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.); Tapia (Tap.)]

cascarón: Balanomorpha [A Caridá, Valdepares (ElFr.); Tapia (Tap.)]

chacheiro: Saxicola rubicola [A Veiga (AVei.)]

charcha: Saxicola rubicola [Vilanova (Vil.)]

charchar: Saxicola rubicola [Balmonte, Piñeira, San Xuan (Castr.); Trelles (Cu.); Santolín (Ib.); Anlleo (Nav.); A Roda, Serantes (Tap.); San Cristobo (Vil.)]

charcharín: Saxicola rubicola [Cartavio (Cu.)]

charchás: Saxicola rubicola [Rozadas (Bu.), Bual]

charcho: Saxicola rubicola [Santalla (Sant.)]

chaschás: Saxicola rubicola [Abres (AVei.)]

chirchar: Saxicola rubicola [Barres (Castr.); A Braña (ElFr.)]

chupón: Actinia equina [As Figueiras (Castr.)]

cocha brava: Armadillidium vulgare [Serantes (Tap.)]

cochía: Armadillidium vulgare [A Roda, Serantes (Tap.)]

cochín: Armadillidium vulgare [Balmonte (Castr.); Mouguías (Cu.); A Caridá (ElFr.); Penafonte (Gr.); A Roda, Tapia (Tap.)]

cochín de Dios: Armadillidium vulgare [Tapia (Tap.)]

correpozas: Gerris lacustris [Penafonte (Gr.)]

cortapicos: Forficula auricularia [Piñeira (Castr.); A Roda (Tap.)]

cortapixas: Forficula auricularia [Penafonte (Gr.)]

cortatixeiras: Forficula auricularia [Balmonte (Castr.)]

cosco: Helicoidea [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, As Figueiras, Piñeira, Presno (Castr.); Cartavio, Trelles (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.), El Franco; San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ouria (Tar.)]

coscorelo de limaco: Helicoidea [Bres (Tar.)]

coscudo: Helicoidea [Sarandías (Bu.); Trelles (Cu.); Navia, Piñeira (Nav.), Navia]

coscurro: Helicoidea [Cuaña; Andés (Nav.)]

cozcudo: Helicoidea [Anlleo (Nav.)]

cozcurro: Helicoidea [Cartavio, Cuaña, Folgueiras (Cu.),Cuaña]

cul de burro: Actinia equina [Cartavio (Cu.)]

escáncer: Anguis fragilis [Cuantas (Ib.)].

escancio: Anguis fragilis [Tormaleo (Ib.), Ibias].

escángel: Anguis fragilis [Grandas (Gr.)].

escánger: Anguis fragilis [Grandas, Negueira (Gr.)].

escolancio: Anguis fragilis [El Valledor, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Tol (Castr.); Cuaña; Eilao (Ei.); Grandas, Penafonte (Gr.); Marentes (Ib.); Andés, Anlleo, Navia (Nav.), Navia; Campos y Salave (Tap.); Ponticella (Vill.)].

escolandro: Anguis fragilis [Bual].

escolante: Anguis fragilis [Grandas (Gr.); Sanzo (Pez.)].

escolanzo: Anguis fragilis [Acevedo y Fernández; Bual, Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira, Tol (Castr.); Cartavio, Mouguías, Trelles (Cu.), Cuaña; Eilao (Ei.), Eilao; Miudes, Valdepares (ElFr.), El Franco; Anlleo (Nav.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.);].

escolar: Anguis fragilis [Tapia (Tap.)].

escónzalo: Anguis fragilis [A Veiga].

escónzaro: Anguis fragilis [A Veiga; As Figueiras, Barres, Castripol, Presno (Castr.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Ouria (Tar.), Taramunde; Vilanova (Vil.)].

esgónzaro: Anguis fragilis [Piñeira, Presno (Castr.)].

ferreirín: Saxicola rubicola [Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)].

ferreiro: Saxicola rubicola [Miudes (ElFr.); Campos y Salave (Tap.)].

forcadela: Forficula auricularia [Balmonte (Castr.); A Roda (Tap.); Vilanova (Vil.)]

forcadella: Forficula auricularia [Acevedo; Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.); Andés (Nav.); Ponticella (Vill.)]

forcadía: Forficula auricularia [Bual]

formiga: Formicidae [A Veiga; Acevedo y Fernández; Bual; Marentes (Ib.); San Tiso (SanT.)] 

forniga: Formicidae [Acevedo y Fernández; A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Doiras, Rozadas (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira, Presno (Castr.); El Franco; Eilao, Eirías (Ei.); Grandas (Gr.); Seroiro, Tormaleo (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

grade: Gerris lacustris [Tol (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)]

largata: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Eilao (Ei.); Penafonte (Gr.); Marentes, Santolín, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Vilanova (Vil.)]

largatixa: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Acevedo y Fernández; A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao (Ei.); San Tiso (SanT.); Serantes, Tapia (Tap.)]

largato: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Balmonte, Piñeira, Presno (Castr.); Vilanova, Xestoso (Vil.)]

limaco: Helicoidea [Xestoso (Vil.)], Arionidae, Limacidae [Acevedo y Fernández; A Veiga; As Figueiras, Piñeira (Castr.); Eilao (Ei.); Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Tapia (Tap.); Ouria (Tar.);Vilanova (Vil.)].

limaco de concha: Helicoidea [Prenafonte (Gr.)]

llargata: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Doiras (Bu.); Trelles (Cu.), Cuaña; Eilao; Ponticella (Vill.)]

llargatesa: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Navia]

llargatexa: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Mouguías (Cu.); Andés, Piñeira (Nav.)]

llargatixa: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Acevedo y Fernández; Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)]

llargato: Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca [Rozadas (Bu.); Cartavio (Cu.); Llobredo, Miudes (ElFr.), El Franco]

llimaco: Arionidae, Limacidae [Acevedo y Fernández; Rozadas, Sarandías (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); Valdepares (ElFr.), El Franco; Andés, Navia, Talarén (Nav.); A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)]

llumaco: Arionidae, Limacidae [Llago, Santa Colomba (Ay.); Ponticella (Vill.)]

lumaco: Arionidae, Limacidae [Cecos, Tormaleo (Ib.)]

matahomes: Pachygrapsus marmoratus [As Figueiras (Castr.)]

meruca: Lumbricus terrestris [Llago, Santa Colomba (Ay.), Ayande; Sarandías (Bu.); Cartavio, Mouguías, Trelles (Cu.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Andés, Navia, Piñeira (Nav.), Navia; Ponticella (Vill.)]

mexacán: Actinia equina [Valdepares (ElFr.); Campos y Salave (Tap.)]

mexón: Actinia equina [Tapia (Tap.)]

mexúa: Actinia equina [Tapia (Tap.)]

minoca: Lumbricus terrestris [Abres (AVei.), A Veiga; Balmonte, Presno (Castr.); A Braña, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Eilao (Ei.), Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós; Samartín d’Ozcos; Santalla (Sant.)]

mioca: Lumbricus terrestris [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.), Santalla d’Ozcos]

miroca: Lumbricus terrestris [Grandas]

molieiro: Pachygrapsus marmoratus [As Figueiras (Castr.)]

moruca: Lumbricus terrestris [Perceira, Santolín, Seroiro, Tormaleo (Ib.)]

muxacán: Pachygrapsus marmoratus [Castripol (Castr.)]

ortiga de mar: Actinia equina [As Figueiras (Castr.)]

ortiga del mar: Anemonia viridis [As Figueiras (Castr.)]

páxara: Lepidoptera [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); Eirías (Ei.), Eilao; A Caridá, Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Santolín (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); A Roda (Tap.); Arbón, Ponticella (Vill.)]

paxarela: Lepidoptera [Meredo, Piantón (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Seroiro (Ib.); Pezós; Ouria (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

paxarelía de Dios: Coccinella septempunctata [Santolín (Ib.)]

paxarella: Lepidoptera [Bual (Bu.); A Caridá (ElFr.)]

paxaría: Lepidoptera [Bual; Cartavio, Mouguías (Cu.); Valdepares (ElFr.); Eilao; Tapia (Tap.)]

paxaría das berzas: Pieris brassicae [Rozadas (Bu.)]

paxaría de Dios: Coccinella septempunctata [Berducedo (Ay.); A Roda (Tap.)]

percebe: Pollicipes pollicipes [A Veiga; Tapia]

porcebe: Pollicipes pollicipes [A Veiga; As Figueiras (Castr.); Mouguías (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.), El Franco; Andés (Nav.); Tapia]

pixacán: Pachygrapsus marmoratus [Castripol (Castr.)]

pumarega: Lepidoptera [Berducedo (Ay.)]

ranchelía de Dios: Coccinella septempunctata [Penafonte (Gr.)]

ranchía: Coccinella septempunctata [Negueira (Gr.)]

ranchía de Dios: Coccinella septempunctata [Grandas (Gr.)]

ranchín: Coccinella septempunctata [Samartín (Ay.); Castripol, Piñeira, Presno, San Xuan (Castr.)]

raña: Balanomorpha [Mouguías (Cu.)]

raña del penedo: Balanomorpha [Mouguías (Cu.)]

rei: Coccinella septempunctata [Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); Santalla (Sant.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)]

reichín: Coccinella septempunctata [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.); Samartín, Santo Miyao (Ay.); Bual, Rozadas (Bu.); As Figueiras, Balmonte, Piñeira, Tol (Castr.); A Braña, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.); Arbón (Vill.)]

reicho: Coccinella septempunctata [A Veiga (AVei.)]

reinchín: Coccinella septempunctata [Bual]

reinía: Coccinella septempunctata [Castriyón (Bu.); Eilao (Ei.)]

reinía de Dios: Coccinella septempunctata [Vilanova (Vil.)]

reinín: Coccinella septempunctata [Castriyón (Bu.); Balmonte (Castr.); Buyaso (Ei.); Anlleo (Nav.); Santalla (Sant.); Tapia (Tap.); Bres (Tar.); Xestoso (Vil.)]

reirréi: Coccinella septempunctata [Abres, Paramios (AVei.); San Tiso (SanT.)]

rinchín: Coccinella septempunctata [Bual, Sarandías (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira, Tol (Castr.); Folgueiras, Trelles (Cu.); San Xuan, Valdepares (ElFr.), El Franco; Eirías (Ei.); Andés, Navia, Piñeira (Nav.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Arbón, Ponticella (Vill.)]

rinchín de Dios: Coccinella septempunctata [Cartavio (Cu.)]

rincho: Coccinella septempunctata [San Xuan (ElFr.)]

roncha: Actinia equina [Tapia (Tap.)]

sacaveira: Salamandra salamandra [Tormaleo (Ib.)]

saltamonte: Caelifera [Trelles (Cu.)]

saltamontes: Caelifera [Eilao; El Franco; Tapia (Tap.)]

saltapayales: Caelifera [As Figueiras, Piñeira (Castr.)]

saltapayares: Caelifera [A Veiga]

saltapraos: Caelifera [Cartavio (Cu.); Eilao; Andés, Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)]

saltón: Caelifera [A Veiga; Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.), Eilao; Grandas (Gr.); Marentes, Santolín, Taladriz, Tormaleo (Ib.); Vilanova (Vil.)], Gerris lacustris [Cecos (Ib.)].

saltón del augua: Gerris lacustris [Eilao (Ei.)]

saltón d’alas: Caelifera [Penafonte (Gr.)]

sapagueira: Salamandra salamandra [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.); Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira (Castr.); Trelles (Cu.); Eilao (Ei.), Eilao; Valdepares (ElFr.), El Franco; Penafonte (Gr.); Cecos, Marentes, Santolín, Seroiro (Ib.); Andés, Navia (Nav.); Pezós (Pez.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

teta: Actinia equina [As Figueiras (Castr.)]

teta del demonio: Actinia equina [As Figueiras (Castr.)]

teta del mar: Actinia equina [As Figueiras (Castr.)]

tixeiras: Forficula auricularia [Penafonte (Gr.)]

vaca lloura: Lucanus cervus [Berducedo (Ay.)]

vaca llouria: Lucanus cervus [Villalmarzo (ElFr.); Anlleo (Nav.)]

vaca loura: Lucanus cervus [Penafonte (Gr.); Cecos (Ib.); Santalla (Sant.); Vilanova (Vil.)]

vacalaura: Lucanus cervus [Taramunde (Tar.)]

vacalloira: Lucanus cervus [Ponticella (Vill.)]

vacallolla: Lucanus cervus [Eilao (Ei.)]

vacalloura: Lucanus cervus [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Castriyón (Bu.), Bual; Eilao; Ponticella (Vill.)]

vacallouria: Lucanus cervus [Acevedo y Fernández; Bual; Cartavio, Cuaña, Folgueiras, Mouguías, Trelles, Villacondide (Cu.); Eirías (Ei.); Valdepares (ElFr.), El Franco; Navia (Nav.); Campos y Salave, A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)]

vacaloula: Lucanus cervus [Negueira (Gr.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.)]

vacaloura: Lucanus cervus [Acevedo y Fernández; A Veiga, Abres (AVei.), A Veiga; Balmonte, As Figueiras (Castr.); A Ronda (Ei.), Eilao; Grandas (Gr.); Cecos, Santolín, Tormaleo (Ib.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Bres, Ouria, Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)]

vacalouria: Lucanus cervus [Eilao (Ei.)]

zampeña: Carcinus maenas [Mouguías (Cu.); Valdepares (ElFr.); Andés (Nav.); Serantes, Tapia (Tap.)]

zapateiro: Gerris lacustris [A Veiga; Bual; Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.); Cecos (Ib.); Anlleo (Nav.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)]

zapatón: Gerris lacustris [Trelles (Cu.)]

LISTA ORDENADA POL NOME CIENTÍFICO

Actinia equina: apegón [A Caridá, Valdepares (El Fr.); Cartavio, Mouguías (Cu.)], carracho [A Caridá, Valdepares (El Fr.)], carrexo [Valdepares (El Fr.)], chupón [As Figueiras (Castr.)], cul de burro [Cartavio (Cu.)], ortiga de mar [As Figueiras (Castr.)], mexacán [Valdepares (ElFr.); Campos y Salave (Tap.)], mexón [Tapia (Tap.)], mexúa [Tapia (Tap.)], roncha [Tapia (Tap.)], teta [As Figueiras (Castr.)], teta del demonio [As Figueiras (Castr.)], teta del mar [As Figueiras (Castr.)].

Anemonia viridis: ortiga del mar [As Figueiras (Castr.)].

Anguis fragilis: escáncer [Cuantas (Ib.)], escancio [Tormaleo (Ib.), Ibias], escángel [Grandas (Gr.)], escánger [Grandas, Negueira (Gr.)], escolancio [El Valledor, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Tol (Castr.); Cuaña; Eilao (Ei.); Grandas, Penafonte (Gr.); Marentes (Ib.); Andés, Anlleo, Navia (Nav.), Navia; Campos y Salave (Tap.); Ponticella (Vill.)], escolandro [Bual], escolante [Grandas (Gr.); Sanzo (Pez.)], escolanzo [Acevedo y Fernández; Bual, Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira, Tol (Castr.); Cartavio, Mouguías, Trelles (Cu.), Cuaña; Eilao (Ei.), Eilao; Miudes, Valdepares (ElFr.), El Franco; Anlleo (Nav.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.);], escolar [Tapia (Tap.)], escónzalo [A Veiga], escónzaro [A Veiga; As Figueiras, Barres, Castripol, Presno (Castr.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Ouria (Tar.), Taramunde; Vilanova (Vil.)], esgónzaro [Piñeira, Presno (Castr.)].

Arionidae, Limacidae: limaco [Acevedo y Fernández; A Veiga; As Figueiras, Piñeira (Castr.); Eilao (Ei.); Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Tapia (Tap.); Ouria (Tar.);Vilanova (Vil.)], llimaco [Acevedo y Fernández; Rozadas, Sarandías (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); Valdepares (ElFr.), El Franco; Andés, Navia, Talarén (Nav.); A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)], llumaco [Llago, Santa Colomba (Ay.); Ponticella (Vill.)], lumaco [Cecos, Tormaleo (Ib.)].

Armadillidium vulgare: cocha brava [Serantes (Tap.)], cochía [A Roda, Serantes (Tap.)], cochín [Balmonte (Castr.); Mouguías (Cu.); A Caridá (ElFr.); Penafonte (Gr.); A Roda, Tapia (Tap.)], cochín de Dios [Tapia (Tap.)].

Balanomorpha: cascarín [As Figueiras, Castripol (Castr.); Mouguías (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.); Tapia (Tap.)], cascarón [A Caridá, Valdepares (ElFr.); Tapia (Tap.)], raña [Mouguías (Cu.)], raña del penedo [Mouguías (Cu.)].

Caelifera: saltamonte [Trelles (Cu.)], saltamontes [Eilao; El Franco; Tapia (Tap.)], saltapayales [As Figueiras, Piñeira (Castr.)], saltapayares [A Veiga], saltapraos [Cartavio (Cu.); Eilao; Andés, Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)], saltón [A Veiga; Eilao (Ei.), Eilao; Grandas (Gr.); Marentes, Santolín, Taladriz, Tormaleo (Ib.); Vilanova (Vil.)], saltón d’alas [Penafonte (Gr.)].

Carcinus maenas: cangrexa [Cartavio (Cu.)], cangrexo [Acevedo y Fernández; As Figueiras (Castr.); El Porto (ElFr.)], zampeña [Mouguías (Cu.); Valdepares (ElFr.); Andés (Nav.); Serantes, Tapia (Tap.)].

Coccinella septempunctata: arín [Mouguías (Cu.)], arzolín [Tormaleo (Ib.)], carrachín de Dios [Santa Colomba (Ay.)], paxarelía de Dios [Santolín (Ibi.)], paxaría de Dios [Berducedo (Ay.); A Roda (Tap.)], ranchelía de Dios [Penafonte (Gr.)], ranchía [Negueira (Gr.)], ranchía de Dios [Grandas (Gr.)], ranchín [Samartín (Ay.); Castripol, Piñeira, Presno, San Xuan (Castr.)], rei [Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); Santalla (Sant.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)], reichín [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.); Samartín, Santo Miyao (Ay.); Bual, Rozadas (Bu.); As Figueiras, Balmonte, Piñeira, Tol (Castr.); A Braña, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.); Arbón (Vill.)], reicho [A Veiga (AVei.)], reinchín [Bual], reinía [Castriyón (Bu.); Eilao (Ei.)], reinía de Dios [Vilanova (Vil.)], reinín [Castriyón (Bu.); Balmonte (Castr.); Buyaso (Ei.); Anlleo (Nav.); Santalla (Sant.); Tapia (Tap.); Bres (Tar.); Xestoso (Vil.)], reirréi [Abres, Paramios (AVei.); San Tiso (SanT.)], rinchín [Bual, Sarandías (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira, Tol (Castr.); Folgueiras, Trelles (Cu.); San Xuan, Valdepares (ElFr.), El Franco; Eirías (Ei.); Andés, Navia, Piñeira (Nav.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Arbón, Ponticella (Vill.)], rinchín de Dios [Cartavio (Cu.)], rincho [San Xuan (ElFr.)].

Forficula auricularia: cortapicos [Piñeira (Castr.); A Roda (Tap.)], cortapixas [Penafonte (Gr.)], cortatixeiras [Balmonte (Castr.)], forcadela [Balmonte (Castr.); A Roda (Tap.); Vilanova (Vil.)], forcadella [Acevedo; Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.); Andés (Nav.); Ponticella (Vill.)], forcadía [Bual], tixeiras [Penafonte (Gr.)].

Formicidae: formiga [A Veiga; Acevedo y Fernández; Marentes (Ib.); Bual; San Tiso (SanT.)], forniga [Acevedo y Fernández; A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Doiras, Rozadas (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira, Presno (Castr.); El Franco; Eilao, Eirías (Ei.); Grandas (Gr.); Seroiro, Tormaleo (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)].

Gerris lacustris: barquín [Penafonte (Gr.); Pezós (Sam.)], cabra [Tapia (Tap.)], cabralola [Tapia (Tap.)], correpozas [Penafonte (Gr.)], grade [Tol (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)], saltón [Cecos (Ib.)], saltón del augua [Eilao (Ei.)], zapateiro [A Veiga; Bual; Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.); Cecos (Ib.); Anlleo (Nav.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)], zapatón [Trelles (Cu.)].

Helicoidea: caco [Mouguías (Cu.)], caracol [A Veiga; Berducedo (Ay.); Bual (Bu.); Balmonte (Castr.); Eilao, Eirías (Ei.); Villalmarzo (ElFr.); Grandas (Gr.); Cecos, Santolín, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.)], cosco [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, As Figueiras, Piñeira, Presno (Castr.); Cartavio, Trelles (Cu.); El Franco; San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ouria (Tar.)], coscorelo de limaco [Bres (Tar.)], coscudo [Sarandías (Bu.); Trelles (Cu.); Navia, Piñeira (Nav.), Navia], coscurro [Cuaña; Andés (Nav.)], cozcudo [Anlleo (Nav.)], cozcurro [Cartavio, Cuaña, Folgueiras (Cu.), Cuaña], limaco [Xestoso (Vil.)], limaco de concha [Prenafonte (Gr.)].

Iberolacerta, Podarcis, Psammodromus, Zootoca: largata [Eilao (Ei.); Penafonte (Gr.); Marentes, Santolín, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Vilanova (Vil.)], largatixa [Acevedo y Fernández; A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao (Ei.); San Tiso (SanT.); Serantes, Tapia (Tap.)], largato [Balmonte, Piñeira, Presno (Castr.); Vilanova, Xestoso (Vil.)], llargata [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Doiras (Bu.); Trelles (Cu.), Cuaña; Eilao; Ponticella (Vill.)], llargatesa [Navia], llargatexa [Mouguías (Cu.); Andés, Piñeira (Nav.)], llargatixa [Acevedo y Fernández; Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)], llargato [Cartavio (Cu.); Llobredo, Miudes (ElFr.), El Franco].

Lepidoptera: avelía [A Veiga; Piñeira (Castr.); Miudes, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)], bruxa [Balmonte, Piñeira (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)], páxara [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Cartavio, Trelles (Cu.); Eirías (Ei.), Eilao; A Caridá, Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Santolín (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); A Roda (Tap.); Arbón, Ponticella (Vill.)], paxarela [Meredo, Piantón (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Seroiro (Ib.); Pezós; Ouria (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)], paxarella [Bual (Bu.); A Caridá (ElFr.)], paxaría [Bual; Cartavio, Mouguías (Cu.); Valdepares (ElFr.); Eilao; Tapia (Tap.)], pumarega [Berducedo (Ay.)].

Lucanus cervus: cabra llolla [Valdepares (ElFr.)], cabrallolla [A Roda (Tap.)], cabraloura [Serantes (Tap.)], vaca lloura [Berducedo (Ay.)], vaca llouria [Villalmarzo (ElFr.); Anlleo (Nav.)], vaca loura [Penafonte (Gr.); Cecos (Ib.); Santalla (Sant.); Vilanova (Vil.)], vacalaura [Taramunde (Tar.)], vacalloira [Ponticella (Vill.)], vacallolla [Eilao (Ei.)], vacalloura [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Castriyón (Bu.), Bual; Eilao; Ponticella (Vill.)], vacallouria [Acevedo y Fernández; Bual; Cartavio, Cuaña, Folgueiras, Mouguías, Trelles, Villacondide (Cu.); Eirías (Ei.); Valdepares (ElFr.), El Franco; Navia (Nav.); Campos y Salave, A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)], vacaloula [Negueira (Gr.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.)], vacaloura [Acevedo y Fernández; A Veiga, Abres (AVei.), A Veiga; Balmonte, As Figueiras (Castr.); A Ronda (Ei.), Eilao; Grandas (Gr.); Cecos, Santolín, Tormaleo (Ib.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Bres, Ouria, Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)], vacalouria [Eilao (Ei.)].

Lumbricus terrestris: binoca [Bual; As Figueiras, Piñeira (Castr.); Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)], binocra [As Figueiras (Castr.)], meruca [Llago, Santa Colomba (Ay.); Sarandías (Bu.); Cartavio, Mouguías, Trelles (Cu.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Andés, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], minoca [Abres (AVei.), A Veiga; Balmonte, Presno (Castr.); A Braña, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Eilao (Ei.), Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós; Samartín d’Ozcos; Santalla (Sant.)], mioca [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.), Santalla d’Ozcos], miroca [Grandas], moruca [Perceira, Santolín, Seroiro, Tormaleo (Ib.)].

Pachygrapsus marmoratus: cangrexa [A Caridá, Valdepares (ElFr.)], cangrexo [Cartavio, Mouguías (Cu.); Andés (Nav.); Serantes, Tapia (Tap.)], cangrexo del molín [As Figueiras (Castr.)], cangrexo molieiro [As Figueiras (Castr.)], matahomes [As Figueiras (Castr.)], molieiro [As Figueiras (Castr.)], muxacán [Castripol (Castr.)], pixacán [Castripol (Castr.)].

Pieris brassicae: paxaría das berzas [Rozadas (Bu.)].

Pollicipes pollicipes: percebe [A Veiga; Tapia], porcebe [A Veiga; As Figueiras (Castr.); Mouguías (Cu.); A Caridá, Valdepares (ElFr.), El Franco; Andés (Nav.); Tapia].

Salamandra salamandra: sacaveira [Tormaleo (Ib.)], sapagueira [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.); Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira (Castr.); Trelles (Cu.); Eilao (Ei.), Eilao; Valdepares (ElFr.), El Franco; Penafonte (Gr.); Cecos, Marentes, Santolín, Seroiro (Ib.); Andés, Navia (Nav.); Pezós (Pez.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)].

Saxicola rubicola: bichachá [Siares (Castr.); A Veiga], bichacho [Tapia (Tap.)], chacheiro [A Veiga (AVei.)], charcha [Vilanova (Vil.)], charchar [Balmonte, Piñeira, San Xuan (Castr.); Trelles (Cu.); Santolín (Ib.); Anlleo (Nav.); A roda, Serantes (Tap.); San Cristobo (Vil.)], charcharín [Cartavio (Cu.)], charchás [Rozadas (Bu.), Bual], charcho [Santalla (Sant.)], chaschás [Abres (AVei.)], chirchar [Barres (Castr.); A Braña (ElFr.)], ferreirín [Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)], ferreiro [Miudes (ElFr.); Campos y Salave (Tap.)].

Sitotroga cerealella: adelía [A Veiga], adeliya [Presno (Castr.)], avelía [A Veiga; Valdepares (ElFr.)], avelía del meiz [Tapia (Tap.].